Timeansat vikar på FlorenHus.

Vil du være vores nye timeansat vikar?

FlorenHus er et bo- og behandlingstilbud for voksne og unge over 18 år, der er diagnosticeret med psykiske udfordringer, særligt personlighedsforstyrrelse.

FlorenHus har eksisteret siden 2001 og er et døgntilbud, hvor borgerne både bor og modtager behandling.

FlorenHus behandler med Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), som er en evidens baseret behandling, der specielt bruges på mange psykiatriske afdelinger i Danmark.

Se hjemmeside for videre information: www.florenhus.dk

Vi forventer:

  • At du kan samarbejde i et team med stor faglig viden og kompetence.
  • At du kan og har nogen erfaring for at arbejde i døgninstitution med skiftende arbejdstider; herunder også weekendarbejde.
  • At du er fleksibel ift. at tage vagter og kan arbejde både professionelt og personligt.
  • At du har nogen erfaring med arbejdet med borgere med psykiske udfordringer. Herunder har kendskab til arbejdet med personlighedsforstyrrelser af borderlinetypen samt spiseforstyrrelser.
  • Stillingen skal kunne til trædes straks.

Vi tilbyder:

  • Et højt fagligt arbejdsmiljø, med plads til det personlige.
  • Søde, engagerede og fleksible kollegaer.
  • Et godt arbejdsklima med både respekt og humor.
  • Lønforholdene følger overenskomstmæssige retningslinjer. Der er ikke overenskomst på FlorenHus.

Ansøgningsfrist: Løbende

Ansættelsessamtaler: Løbende

Ansøgning sendes til: tine@florenhus.dk

Ansøgninger kan ikke afleveres personligt. Evt. spørgsmål til stillingen kan stiles til souschef Pernille Grage på tlf. nr. 58141619 eller leder Tine Rise Thomsen på tlf. nr. 40266245