På Florenhus tilbyder vi også ambulant DAT, CBT-E og PE. Der tilbydes individuel terapi samt færdighedstræning, begge en gang om ugen. Der er også inkluderet telefon konsultation, som kan benyttes i krisesituationer. 

Der vil blive arrangeret ture ud af huset, hvor der afprøves forskellige færdigheder. Dette er et tilbud, som kan vælges til.

Læs mere under de forskellige metoder DAT, CBT-E og PE.