I færdighedstræningen, der foregår i grupper, lærer borgeren nye måder at håndtere livet på. Denne lærer om relationsfærdigheder, hold-ud færdigheder, opmærksomheds færdigheder, følelsesregulering samt læren om at redusere sårbarheder i form af bevægelse, søvn og kost. Man får redskaber til at handle hensigtsmæssigt i svære situationer. I den individuelle terapi får man hjælp og støtte til at anvende dem.

Der laves ugeskemaer, så den enkelte får arbejdet med det der er svært lige her og nu. Der laves kædeanalyser over situationer, hvor den enkelte har handlet uhensigtsmæssigt, f.eks. skadet sig selv eller forsøgt selvmord. Klienten vil blive introduceret for behandlingen, som kræver at han/hun binder sig op og har lyst til forandring i sit liv. Borgeren vil få støtte og hjælp til at gennemgå behandlingen, og vil få en masse værktøjer til at klare de situationer, hvor han/hun måtte ty til selvskadende adfærd og/eller anden selvdestruktiv handling. På FlorenHus er hele personalegruppen uddannet indenfor DAT og vi har en stor kompetence til at hjælpe borgeren videre med de drømme og mål, som han/hun har for sit liv.