PE er evidens baseret og udviklet af den amerikanske professor Edna Foa til behandling af posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

PTSD er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme begivenheder/traumer, som man enten har været involveret i eller vidne til. Det kan f.eks. være overfald, voldtægt eller trafikulykker.

Har en person PTSD, plages personen af genoplevelser i form af billeder, tanker eller følelser om den traumatiske hændelse. Klienten vil typisk undgå tanker, ting, steder og personer, der minder om det, der skete, fordi det udløser angst, sorg, skyld og skam. Sådan undvigelsesmanøvre vedligeholder symptomerne på PTSD.

Jo mere en person med PTSD forsøger at undgå, det der giver ubehag, jo stærkere vil de ubehagelige følelser og angsten blive. I stedet skal personen udsætte sig for de situationer, personen er bange for, på en tryg måde. Gøres det systematisk og i samarbejde med den individuelle terapeut, vil ubehaget og angsten blive mindre og mindre.

Første skridt er at eksponere i praksis med situationer, der er svære. Der skal øves i at nærme sig situationer, som klienten har undgået, fordi de er relateret til traumet. Et eksempel kunne være en mand, som har undgået kørsel, siden han var med i en bilulykke. På samme måde kan en seksuelt traumatiseret undgå at komme tæt på andre mennesker. Denne type eksponering hjælper til, at klientens traume-relaterede lidelse bliver mindre med tiden. Når angsten mindskes, kan klienten få mere kontrol over sit liv. 

Andet skridt er at tale sig gennem selve traumet. At tale om sin traumeoplevelse igen og igen med den individuelle terapeut vil hjælpe med at få mere kontrol over tanker og følelser om traumet. Klienten vil lære, at han/hun ikke behøver at være bange for sine minder. Det kan være svært i starten, og det kan synes mærkeligt at tænke på traumatiske ting med vilje. At tale traumet igennem hjælper til at forstå, hvad der skete og til at have færre negative tanker om traumet. Samt at der ikke længere er fare på færde.

Vi har et team på Florenhus der er uddannet ved Edna Foa i Prolonged Exposure og har løbende ekstern supervision.