På FlorenHus tilbyder vi dialektisk adfærdsterapi. Det er en metode, der oprindeligt blev udviklet af professor i psykologi Marsha M. Linehan til selvmordstruede kvinder. I dag er behandlingsformen tillige tilpasset andre klientgrupper. Metoden, der yder stor international opmærksomhed, har fået sit navn, fordi den balancerer i dialektikken mellem accept og forandring.

DAT er en lovende metode for bl.a. klienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur. Klienter med en emotionelt ustabil personlighedsstruktur (EUP) har stærke, svært håndterbare følelser; de skader sig selv eller forsøger at begå selvmord og har behov for effektiv hjælp. De står på glødende kul! Et menneske der står med bare fødder på et bål af glødende kul, har kolossalt store smerter. Enten kan hun pøse vand på fødderne, for at få dem afkølet og lindre smerten her og nu, eller hun kan begynde at gå, et smertefuldt skridt ad gangen, væk fra de glødende kul. I længden er det ikke nogen konstruktiv hjælp for disse klienter at hælde mere vand på i form af mere medicin. Når vandet er fordampet, befinder klienten sig ofte i samme uudholdelige situation. Klienten skal hjælpes væk fra de glødende kul – hun skal lære selv at gå.

DAT er baseret på indlæringsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi og zenbuddhistisk tænkning. I fokus er dialektikken mellem accept og forandringsarbejde. DAT-klienten er i færdighedstræning og i individuel terapi samtidig.


Mindfulness

I DAT-behandlingen indgår Mindfulness, som en vigtig del af behandlingen. At lære at være Mindfull er at lytte til sig selv, være i nuet samt lade tanker og følelser flyde. På FlorenHus kan der tilbydes Mindfulness flere gange om ugen, ud over det der laves i Færdighedstræningen. Det er et frivilligt tilbud.

Kognitiv Terapi

Når vi arbejder kognitivt, så arbejder vi problemorienteret. Det er vigtigt at vide, at den samme begivenhed kan have forskellig mening for forskellige mennesker og det er meningen, som giver begivenheden den følelsesmæssige virkning. Vi forsøger at omstrukturere destruktive tanke-processer og lære sig nye holdninger og antagelser. Det tager selvfølgelig en rum tid og kræver også aktivitet og medvirken, som kan være svært, når alt andet også er nyt. Vi har dyb respekt for, at det er vanskeligt at gennemføre en reel omstrukturering af eget liv og måden at leve det på. Vi bruger ikke kognitiv terapi i dens reneste form, men bruger teknikker og essenser af den kognitive tankemåde.